Skip to Content

Facebook Rajongói oldal adatvédelmi tájékoztatója

Frissítve 2020. augusztus 25. napján.

1. Bevezetés

Nagy örömünkre szolgál, hogy Facebook Rajongói oldalunk látogatójaként üdvözölhetjük. Személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és az adatbiztonság követelményeit figyelembe véve járunk el.

Ennek megfelelően az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Az alábbiakban arról olvashat, hogy a jelen szolgáltatás igénybevétele (Rajongói oldal megtekintése, használata) során milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat, hogyan használjuk fel.

2. Felelős személy

A Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b; továbbiakban Henkel) felel a szolgáltatással összefüggő adatkezelésért a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, kivéve a „Site-Insights” szolgáltatást. E szolgáltatás tekintetében Henkel és a Facebook Ireland Limited (Facebook) közösen felelnek az adatkezelésért.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Rajongói oldal használatával a Facebook további adatkezelést hajt végre, amely nem korlátozódik a „Site-Insights” szolgáltatásból fakadó adatkezelésre. A Facebook adatkezelésre (különösen a jelen Rajongói oldal technikai használhatóságára) a Facebook saját adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik, mely a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben a Rajongói oldal más oldalakra vagy online-tartalmakra mutat, ott az adott szolgáltatás adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik az adatkezelésre.

Adatvédelmi kérdésekben a következő elérhetőségek valamelyikén kereshet fel bennünket: Henkel Magyarország Kft. Adatvédelmi megbízott (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b; e-mail: henkel.hungary@henkel.com)

3. Adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatás

3.1 Kapcsolatfelvétel a Henkellel / Közösségi kommunikáció

Rendszeresen kapunk kifejezetten a Henkelt megszólító, a Henkelnek címzett felhasználói leveleket. Amennyiben Ön privát üzenetben felveszi velünk a kapcsolatot, például abból a célból, hogy a Rajongói oldalon bemutatott termékkel kapcsolatban érdeklődjön, akkor nevét, illetve felhasználói nevét, illetve a további Ön által megadott adatokat arra használjuk fel, hogy megkeresését megválaszoljuk.

Az adatok kezelése jogszabályon alapul, és az az Ön megkeresésének megválaszolását szolgálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont), vagy Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy ellássuk Önt a kért információval (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

A megkeresés megválaszolását követő 2. hónap végén töröljük a rendelkezésünkre bocsájtott és az általunk kezelt ezzel kapcsolatos adatokat. Amennyiben megkeresése panasznak minősül, úgy a megőrzési idő jogszabályon (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) alapul, mely 5 év megőrzési időt ír elő.

A kommenteket és más a Rajongói oldalon nyilvánosan közzétett, Henkelnek címzett vagy Henkelre vonatkozó tartalmakat (pl. a Henkel által forgalmazott termékkel kapcsolatos tartalom) szintén azok megválaszolása érdekében kezeljük, illetve reagálunk rájuk tartalmuktól függően. Így adott esetben megkeressük a tartalmat közzétevő felhasználót, hogy segítsünk pl. a termék használatát illetően, vagy figyelembe vesszük a közzétett véleményeket a termékfejlesztés során. Az általunk közzétett tartalom hasznosságát, teljesítményét a közösség kommunikációnk javítása érdekében figyeljük, ez magában foglalja a like-ok és más a tartalommal kapcsolatos felhasználói tevékenységek monitorozását.

Ezen adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont) összhangban Henkel azon jogos érdekén alapul, miszerint jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megfelelően reagálhassunk a nyilvános, Henkelt érintő közlésekre, tartalmakra.

A Rajongói oldalon vagy a Facebook bármilyen más nyilvános felületén Ön által közzétett tartalmat ugyanúgy törölheti, mint bármilyen más, Facebookon végzett tevékenységét. Időről időre a régebbi hozzászólásokat, tartalmakat a Henkel is törli Rajongói oldaláról. Amennyiben valamilyen tartalmat törölni szeretne a Rajongói oldalunkról, keressen meg bennünket a fenn megadott elérhetőségek valamelyikén.

3.2 Közösségi funkciók

Rajongói oldalunkon több lehetőség is rendelkezésére áll, melyek használatával kapcsolatba léphet más felhasználókkal, így például véleményt, megjegyzést posztolhat üzenő falunkon, vagy lájkolhatja, megoszthatja másokkal a bejegyzéseket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal ezen része nyilvános, tehát minden információ, amit itt közzétesz mások számára is látható. Azt, hogy más felhasználók az így nyilvánosságra hozott információt, hogyan kezelik, ellenőrzési lehetőségünkön kívül esik. Különösen nincs lehetőségünk másokat meggátolni abban, hogy üzentet küldjenek Önnek.

A közösségi funkció használata során rendelkezésünkre bocsájtott adatokat ezen funkciók zökkenőmentes működése érdekében használjuk fel. Ezen adatok nélkül nem tudjuk a közösségi funkciók működését Önnek biztosítani. Ezen adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont) vagy Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy az általunk kínált szolgáltatás igénybevétele a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb legyen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

3.3 Tartalomfigyelés

Azokon a piaci területeken, ahol a Henkel aktív, így a Kozmetikaiparban, Ragasztástechnikai termékek és a Mosó- és tisztítószer piacon, a Henkel figyeli és nyilvántartja a Közösségi oldalak nyilvános felületein közzétett tartalmakat, így például olyan tartalmat, ahol kozmetikumról vagy mosószerről folyik véleménycsere.

Ezeket a tartalmakat abból a célból gyűjtjük és tároljuk, hogy elemzésük révén betekintést nyerhessünk a Henkelt érintő piaci területeken zajló nyilvános vitákba és fórumokba, hogy aztán kommunikációnkat ezek felhasználásával fejlesszük, illetve azt a tapasztaltakhoz igazítsuk.

Ezen adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont) Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy Henkel a nyilvános viták/közlések figyelembevételével fejlessze kommunikációját.

A tartalomfigyelés során nyilvántartott adatokat, tartalmakat egy év elteltével töröljük. Amennyiben valamilyen tartalmat Ön ennél hamarabb szeretne töröltetni, keressen meg bennünket a fenn megadott elérhetőségek valamelyikén.

3.4 Nyereményjátékok és más versenyek

Rajongói oldalunkon időnként nyereményjátékot vagy versenyeket hirdetünk. Részvételi szándék esetén a játékostól személyazonosságra vonatkozó és elérhetőségi adatokat kérünk (pl. név, születési idő, e-mail cím; verseny esetén ezen túlmenően további adatra is szükség lehet, pl.: kvízkérdésre adott válasz, fotók, online játék eredménye). Ezeket az adatokat a nyereményjáték, illetve verseny lebonyolításának céljára vagy esetleges jogi igényünk védelme érdekében vagy visszaélések azonosítására használjuk fel.

Ezzel kapcsolatban az aktuális játékszabályzat/versenyszabályzat tartalmaz részletesebb információkat. Amennyiben a versenyben, nyereményjátékban való részvétel során hozzájárulását adja, akkor adatait a hozzájárulásban megadottak szerint használjuk fel.

Az adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban a nyereményjáték/verseny lebonyolítását szolgálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont), vagy mert Ön ahhoz hozzájárulását adta ((GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pont), vagy Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy a visszaéléseket megakadályozza vagy hatékony jogvédelmet biztosítson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

Az adatok megőrzési idejét az aktuális játékszabályzat vonatkozó része tartalmazza.

3.5 Rendezvényszervezés

Rajongói oldalunkon időnként rendezvényt hirdetünk, melyek regisztráció-kötelesek lehetnek. Amennyiben regisztrál valamelyik rendezvényünkre, akkor a regisztrációkor megadott adatokat kezeljük Önről, így az Ön nevét, címét, elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) valamint további az esemény szempontjából szükséges adatot (pl. szobainformáció, étkezésre vonatkozó adatok) és/vagy más az adott rendezvényhez szükséges információt. Adatait felhasználhatjuk az esetleges visszaélések azonosítására vagy jogérvényesítés során is.

Az adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban a rendezvényre való regisztrációt és részvételt szolgálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont), vagy Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy a visszaéléseket megakadályozza vagy hatékony jogvédelmet biztosítson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

A regisztráció során megadott adatait a rendezvény időpontjától számított 3. év végével töröljük.

3.6 Chat ablak

Rajongói oldalunkon chat ablakot működtetünk. A chat ablak használatához nincs szükség személyes adat megadására. Amennyiben személyes adatot ad meg magáról, adatait kérdésének megválaszolására használjuk fel. Amennyiben belső felülvizsgálat céljára kérdését elmentjük, akkor a személyes adatokat még a felülvizsgálatot megelőzően töröljük.

Az adatok kezelése a GDPR vonatkozó rendelkezésével összhangban kérdésének megválaszolását szolgálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont), vagy Henkel azon jogos érdekét elégíti ki, hogy a visszaéléseket megakadályozza vagy hatékony jogvédelmet biztosítson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve, ha az adatok megőrzését jogszabály írja elő, úgy a jogszabályban előírt határidőig őrizzük meg.

3.7 Terméktesztelés

Nevét és elérhetőségét Ön a Rajongói oldalunkon meghirdetett terméktesztelésre való regisztráció alkalmával is megadhatta számunkra. Adatait a terméktesztelés lefolytatásának céljából használjuk fel.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a terméktesztelés lefolytatása érdekében szükség van.

A terméktesztelésben való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve (ha van ilyen) a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

3.8 Felmérések

Nevét és elérhetőségét Ön a Rajongói oldalunkon meghirdetett felmérésre való regisztráció alkalmával is megadhatta számunkra. Adatait a felmérés lefolytatására használjuk fel.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a felmérés lefolytatása érdekében szükség van.

A felmérésben való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve (ha van ilyen) a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

3.9 Oldal használat elemzése / Site-Insights

A Facebookkal közösen felelünk a Site-Insights szolgáltatásért, mely az oldal Ön által történő használatát elemzi.

Az ezzel kapcsolatos GDPR szerinti tájékoztatás a Facebook vonatkozó oldalán található; a Facebook adatvédelmi tájékoztatója jelenleg a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

A Facebook bocsájtja rendelkezésére a Facebook és a Henkel Magyarország Kft. között, a GDPR 26. cikke alapján létrejött közös adatkezeléssel kapcsolatos szerződés vonatkozó pontjait; jelenleg a nevezett információ a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A Site-Insight szolgáltatás révén Henkel csupán anonim, statisztikai adatokhoz fér hozzá, ennek megfelelően a Facebook által kezelt személyes adatokhoz nincs hozzáférése.

4. Adatok továbbítása

Személyes adatok továbbítása a következő esetekben fordulhat elő:

  • Amennyiben a személyes adatok az oldal használatával kapcsolatos visszaélések vagy jogszerűtlen használat kivizsgálása érdekében szükségesek, akkor az adatok átadásra kerülnek a bűnüldözési szervek, illetve szükség esetén a sérelmet szenvedett fél részére. Erre azonban csak abban az esetben kerül sor, ha alapos gyanú merül fel ilyen jogszerűtlen használattal vagy visszaéléssel kapcsolatban. Az adatok abban az esetben is átadásra kerülhetnek, ha azok szükségesek az általunk nyújtott szolgáltatás biztosításához vagy más megállapodás érvényre juttatásához vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Henkel által végzett adatkezelés ebben az esetben azon alapul, hogy Henkelnek jogos érdeke fűződik az oldal megfelelő működésének biztosításához vagy esetlegesen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Hatóságok vagy más állami szervek részére való adatátadást jogszabály is előírhat. Ilyen állami szervek a bűnüldözési hatóságok, közhatalmi szervek, amelyek bírsággal járó vétségek ügyében járnak el, valamint az adóhatóságok. Henkel által végzett adatkezelés azon alapul, hogy Henkelnek jogos érdeke fűződik a visszaélések megakadályozásához, a bűncselekmények felderítéséhez vagy esetlegesen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).
  • Az általunk nyújtott szolgáltatás biztosításához igénybe veszünk külső szolgáltató cégeket és partnereket („adatfeldolgozó”), melyekkel erre vonatkozóan szerződést kötünk. Ilyen adatfeldolgozók lehetnek ügynökségek, teljesítési segédek és informatikai szolgáltatást nyújtó partnerek.

    Fenti esetekben az adatok ezekhez a külső cégekhez vagy természetes személyekhez jutnak annak érdekében, hogy az adatfeldolgozási műveletet végrehajthassák. Külső szolgáltatóinkat gondosan választjuk meg, és rendszeresen ellenőrizzük őket, hogy meggyőződjünk arról, hogy a személyes adatok védelme az általuk végzett adatfeldolgozás során is biztosított. Az adatfeldolgozók csak az általunk meghatározott célból használhatják fel az adatokat, valamint szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy csak a jelen nyilatkozatban foglaltaknak és a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik az Ön adatait.

    A fenti lehetséges adattovábbítás keretein belül maradva, előfordulhat, hogy az adatok feldolgozására az EU-n kívül („harmadik ország”) kerül sor.
  • Harmadik országba történő adattovábbítás esetén az adatok átadására is a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelve kerül sor. Amennyiben az Európai Bizottság valamely harmadik országról nem állapította meg, hogy az adatok megfelelő szintű védelme az adott harmadik országban biztosított, úgy az adatok védelmét biztosító megfelelő garanciákról Henkel gondoskodik. Ez történhet az adatfeldolgozóval kötött olyan szerződéssel, mely tartalmazza a Bizottság által e célra megállapított általános adatvédelmi kikötéseket (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
  • Az üzleti tevékenységünk fejlesztése során sor kerülhet a Henkel Magyarország Kft. átalakulására, mely járhat a társasági forma, a társaság tulajdonosi szerkezetének vagy beszerzési, értékesítési láncának megváltozásával, vagy belső szervezetének átalakításával. Ilyen esetben a kérdéses adatok az adott üzletággal együtt kerülnek átadásra. Ezzel összefüggésben, az adatok harmadik személy részére történő továbbítása során a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el. Az adatok átadása Henkel azon jogos érdekével indokolható, miszerint gazdasági okok vagy a jogi környezet szükségessé tehetik a társaság szerkezetének átalakítását (pl. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont).

5. Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Önről tárolt személyes adatokról bármikor tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Továbbá amennyiben annak feltételei fennállnak, Ön élhet az adathordozhatóság jogával is.

Amennyiben valamely adatkezeléshez Ön hozzájárulását adta, akkor a jövőre nézve Ön bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Fenti kérések esetén kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: Henkel Magyarország Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b; e-mail: henkel.hungary@henkel.com

Ezen felül Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapul.

GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapul az adatkezelés, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti az adatkezelés, ha az adatkezelésre az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kerül sor.

Önt megilleti az a jog is, hogy panasszal éljen valamely adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, Telefax: +36-1-391-1410, e-mail: henkel.hungary@henkel.com.

A Site-Insights szolgáltatást illetően a Facebook áll az Ön rendelkezésre, mint közös kapcsolati elérhetőség és a Facebook kezeli a fenti jogok érvényesítésével kapcsolatos kéréseket is.

6. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. augusztus 25-én került frissítésre és a közététellel lép hatályba.

A Rajongói oldalunk fejlesztése járhat a személyes adatok kezelésének megváltozásával. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan is, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint módosítsuk. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy figyelje oldalunkat, hogy az adatvédelmi tájékoztató esetleges változásairól értesülhessen.